Przekształcamy Arenę w nowy Tryb Draftu

+

Alicja.

CD PROJEKT RED


Jak informowaliśmy ostatnio, wkrótce Arena zostanie przekształcona w Tryb Draftu. Wasze komentarze po pierwszej zapowiedzi przekonały nas, by pozostawić Arenę w grze do momentu uruchomienia bety nowego trybu. W poniższym artykule Jason Slama, Game Director GWINTA, objaśnia proces przekształcenia, a także zalety i wady obu trybów.

Przyglądając się bliżej trybowi Areny zidentyfikowaliśmy kilka problemów:

Nie można używać przedmiotów kosmetycznych

Może się to wydawać proste do naprawienia, ale przy obecnym interfejsie byłby z tym spory kłopot. Jako, że i tak planowaliśmy całkowitą przeróbkę trybu Areny, odłożyliśmy korektę tego przeoczenia na ten właśnie moment. W Trybie Draftu interfejs użytkownika zostanie przerobiony tak, by spełniał nasze obecne standardy jakości, i na pewno będzie umożliwiał korzystanie z przedmiotów kosmetycznych.

Gra wymagała inwestycji

Zgodnie z trendami w branży, nasz tryb Areny wymagał kupna biletu, aby móc wziąć w nim udział, oraz zawierał system nagród uzależnionych od wyniku, które potencjalnie mogły zrekompensować koszt wstępu. W związku z tym, do niedawna, Arena oderwana była od standardowych mechanizmów postępów. Uważamy, że dla graczy, którzy normalnie woleliby rozgrywkę na Arenie, stwarzało to niepotrzebną barierę i zmuszało do gry w trybach ze skonstruowaną talią.

Dlatego też w naszym nowym Trybie Draftu nie będzie opłat wstępu. W rezultacie początkowo nie będzie też systemu nagród zależnych od wyniku. To ostatnie możecie uznać za zaletę lub wadę, ale mamy nadzieję, że uszanujecie powód, dla którego wybraliśmy ten kierunek, a także to, że w obecnej sytuacji było to najlepsze rozwiązanie.

Nieprzyjazny dla casualowych graczy

Uważamy, że rozgrywka rankingowa / na Pro Rank to najlepsze miejsce na rywalizację w GWINCIE, więc oparcie na niej dodatkowego trybu gry to zmarnowana okazja. Odnieśliśmy też wrażenie, że dodatkowa kara za przegranie meczu, szczególnie dla nowszych graczy, wzmacniała obawy związane z grą, a w tym trybie nie chcieliśmy takiej dodatkowej presji.

Dlatego też, oprócz decyzji o usunięciu kosztów wstępu i nagród za wynik, szukamy nowego sposobu na dobieranie partii w Trybie Draftu po zbudowaniu talii.

Kolejne informacje na temat pomysłów i planów związanych z tym formatem przedstawimy innym razem.

Budowanie talii

Zanim przejdziemy do tego, co najbardziej nie podobało nam się w trybie Areny, chcemy podkreślić, że projektowaliśmy ten tryb w czasach przed wyjściem GWINTA z bety, kiedy w grze nie było jeszcze kosztu werbunku. Od początku nie zaszły też żadne większe zmiany w logice wybierania kart, co naszym zdaniem nie zestarzało się dobrze i nie pasuje do obecnych teraz w GWINCIE kart.

Zacznijmy od zestawienia tego, co się nam podobało w trybie Areny:

----------- Co się nam podobało -----------

1. Brak ograniczenia do jednej frakcji: Dopuszczenie talii z kartami z różnych frakcji umożliwiło interakcje pomiędzy kartami obecnie niemożliwe do uzyskania przy standardowym konstruowaniu talii. Podobały się nam możliwości, które to dawało.

To się nie zmieni.

2. Brak zasad budowania talii: Podobnie jak punkcie 1, możliwość umieszczenia w talii większej liczby egzemplarzy karty niż w standardowych trybach dawała taliom Areny większą wszechstronność, co otwierało przed graczami szereg nowych, emocjonujących perspektyw.

To również się nie zmieni.

3. Zbieranie kart premium miało wpływ na Arenę: Posiadanie karty premium w zwykłej kolekcji powodowało, że przy generowaniu pakietów na Arenie karta ta również była w wersji premium. Uznaliśmy, że dzięki temu ludzie skupieni na tym trybie będą mieli jakąś zachętę do rozwijania swojej kolekcji kart premium.

To również się nie zmieni.

----------- Co się nam nie podobało -----------

Teraz skupmy się na tym, co się nam niezbyt podobało w dotychczasowym trybie Areny.

1. Pochłania sporo czasu: Dla niektórych czas poświęcany na ten tryb z pewnością nie grał roli, ale dla wielu z nas nakład czasu wymagany do samego zbudowania talii był trochę zbyt zniechęcający.

Gracz musiał dokonać wyboru 26 razy (25 kart + 1 umiejętność dowódcy) – teraz wyborów będzie tylko 11, co skróci proces o ponad połowę, a w tym znajdzie się również wybór Manewru Bojowego.

2. Aby być skutecznymi wiele kart wymaga synergii: Wiele kart było zwykle złym wyborem we wczesnej fazie dobierania. Przykładem może być Jan Natalis, który był do niczego, jeśli nie dobrało się później co najmniej jednej przyzwoitej karty Działań Wojennych.

W nowym Trybie Draftu dokonane już wybory mają wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych kart na kolejnych etapach.

3. Talie ogromnie różniły się siłą: Oczywiście, różnic w sile talii zbudowanych w tym trybie należało się spodziewać, ale skala tego zjawiska była zdumiewająca, a różnica zbyt często wynikała ze szczęścia, a nie z umiejętności gracza.

Nie chcemy całkowicie pozbyć się różnic w sile między taliami, ale chcemy trochę podnieść dolną granicę, żeby znacznie zmniejszyć ryzyko otrzymania beznadziejnej talii bez żadnych synergii. Zależy nam jednak na utrzymaniu znaczenia czynnika losowego dla urozmaicenia gry, a to nieuchronnie prowadzi do tego, że w niektórych taliach gracze będą mieli lepsze opcje do wyboru niż w innych. Rozważamy jeszcze sposoby na włączenia czynnika umiejętności gracza w proces wybierania talii, tak, żeby wcześniejsze decyzje miały bardziej namacalny wpływ na późniejsze.

4. Wiele umiejętności dowódców nie pasuje do Trybu Draftu: Na potrzeby standardowego tryby, z konstruowaniem talii, musieliśmy ograniczyć umiejętności dowódców do działania tylko na karty własnej frakcji. W talii z kartami z wielu frakcji takie umiejętności często okazywały się fatalnym wyborem.

Aby rozwiązać problem rozdźwięku między konstruowaniem talii standardowych i draftowych, wszystkie umiejętności dowódców oferowane graczom w Trybie Draftu będą unikalne dla tego trybu. Możemy jednak przystosować lub wykorzystać umiejętności dowódców ze standardowego trybu, jeśli uznamy, że pasują też do Draftu.

5. Niektóre karty nie nadają się do Trybu Draftu: Karty nakładające na talię warunki, których spełnienie jest mało prawdopodobne, nie będą już oferowane, bo zbyt często stają się zbędnym balastem. Przykładem takiej karty są Przygody Sklepa – ale fani Sklepa nie muszą się martwić, bo będzie on dostępny jako unikalna dla Trybu Draftu umiejętność dowódcy, pozbawiona ograniczeń związanych z budową talii.

----------- Pakiety 3 kart -----------

Mając na uwadze wszystkie powyższe punkty, zagłębmy się w szczegóły działania konstruowania talii w Trybie Draftu.

Najważniejsza zmiana do omówienia na początku polega na tym, że gracze będą teraz wybierać trzy karty naraz, a nie jedną. Otrzymają do wyboru trzy pakiety, zawierające po trzy karty. W ten sposób osiągamy trzy ważne cele.

Po pierwsze, znacznie zmniejszamy liczbę wyborów, których musi dokonać gracz, przez co budowanie talii staje się o wiele szybsze.

Po drugie, możemy oferować karty wchodzące ze sobą w synergię, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo uzyskania talii wypełnionej bezużytecznymi kartami (jest jeszcze nadzieja dla starego Jana Natalisa).

Po trzecie, pozwala nam to oferować karty z określonym motywem, co pozwoli nowszym graczom poznać pojęcia i kategorie GWINTA. Na przykład gracz może dostać do wyboru pakiet 3 Jeźdźców Gonu oznaczony jako pakiet do uszczuplania talii i w ten sposób zapozna się z tym pojęciem z zakresu tworzenia talii.

Zawartość tych pakietów kart będzie układana ręcznie i nie wszystkie karty dostępne w GWINCIE się w nich znajdą. Pomijając fakt, że pochłonie to trochę czasu, przynajmniej na początku, da nam to większą kontrolę nad procesem układania talii i pozwoli nam wprowadzać i usuwać zawartość do Trybu Draftu według uznania.

----------- Kontrolowanie oferowanych pakietów -----------

Nasz system draftu jest oparty na koncepcji ważonej losowości. To znaczy, że kiedy algorytm wybiera, co pokazać graczowi, nie wszystko jest brane pod uwagę w tym samym stopniu. Powiedzmy, że algorytm musi wybrać jeden pakiet z dwóch. Pakiet A ma wagę 3, a pakiet B – wagę 1. Oznacza to, że prawdopodobieństwo pokazania graczowi pakietu A jest trzy razy większe niż pakietu B.

Do tego same wagi są dynamiczne i mogą się zmieniać w trakcie tworzenia talii. W praktyce oznacza to, że wybory dokonane wcześniej mają duży wpływ na to, co gracz otrzyma do wyboru w dalszej części draftu. Jeśli na przykład gracz wybierze nilfgaardzką umiejętność dowódcy, znacznie wzrasta prawdopodobieństwo zaoferowania mu pakietu kart specjalnych opartych na Taktykach.

Będzie trudno znaleźć złoty środek pomiędzy umożliwieniem dopasowanego, opartego na wyborze draftu a uniknięciem ograniczania się do pokazywania za każdym razem oczywistych opcji.

Mamy do dyspozycji dodatkowe narzędzie wspomagające ten proces w postaci całkowitego wykluczania niektórych pakietów. Przykładowo, o ile gracz nie wybierze czegoś, co pasuje do Wybrańców Ognia, na przykład umiejętności dowódcy Zgromadzenie, pakiet ten nie zostanie w ogóle zaoferowany do wyboru.

----------- Balansowanie pakietów -----------

Pakiety będą się składały z trzech miejsc (góra, środek i dół), a możliwość wystąpienia różnych kart na danym miejscu może się zmieniać. Czasami tworzymy pakiety, w których wszystkie trzy miejsca zawierają tę samą kartę (na przykład trzech Jeźdźców Gonu). Większość pakietów jest jednak układana według modelu: złota karta na górze i brązowe karty na pozostałych dwóch miejscach. Czasami może się też zdarzyć złota karta o niskim koszcie werbunku na środkowym miejscu.

Ponieważ większość pakietów odpowiada modelowi: złoto + 2 brązy, w większości wypadków liczba złotych i brązowych kart w talii pozostaje dosyć stabilna. Wprawdzie w drafcie są supersilne pakiety, takie jak potrójny pakiet Hajdawera do usczuplenia talii, ale prawdopodobieństwo ich pokazania jest celowo tak obniżone, żeby gracze zobaczyli je tylko 2–3 razy w całym drafcie.

Oprócz tego mamy możliwość wyłączenia takich pakietów, żeby nie były oferowane graczowi więcej niż raz. Na przykład, wybranie potrójnego pakietu z Hajdawerem wyklucza nie tylko otrzymanie tego samego pakietu po raz drugi ale także otrzymanie pakietu z potrójną Płotką.

----------- Kategorie -----------

Wszystkie pakiety pogrupowane są w 8 kategorii. Algorytm draftu działa w ten sposób, że najpierw wybiera 3 kategorie, a dopiero wtedy losowo generuje pakiet z tej kategorii. Ten aspekt jest o wiele ważniejszy niż spójność kategorii. Jeśli nie podzielimy pakietów kart na różne kategorie, szanse gracza na otrzymanie trzech odpowiednich opcji do wyboru w drafcie spadają do zera. Dlatego też czasami pakiety są klasyfikowane według tego, jak wpływają na prawdopodobieństwo w drafcie.

Trzeba zauważyć, że za wybór kategorii pokazywanych graczowi RÓWNIEŻ odpowiada dynamiczna ważona losowość. To znaczy, że prawdopodobieństwo pojawienia się niektórych kategorii jest o wiele mniejsze niż w wypadku innych. Niektóre kategorie są nawet skonfigurowane z tendencją spadkową, co oznacza, że po każdym wyborze pakietu z tej kategorii prawdopodobieństwo pojawienia się tej kategorii ponownie znacznie spada.

Przyjrzyjmy się teraz planowanym obecnie kategoriom i pakietom, które będą do nich należały. Pamiętajcie, że wszystko to może jeszcze ulec zmianie.

Mechaniczne: Te pakiety są oparte na jakiejś podstawowej mechanice, która nie pasuje do żadnej innej kategorii.

Kilka przykładów: Harmonia, Monety, Przenoszenie, Rozkazy, Stwarzanie, Zemsta, Nielojalne.

Plemienne: Te pakiety składają się z kart należących do tej samej kategorii. W większości są one domyślnie wyłączone, a pojawiają się, kiedy coś wskazuje, że będą pasować do tworzonej talii.

Kilka przykładów: Driady, Dziki Gon, Okręty i Piraci, Elfy, Druidzi, Niepostrzeżeni, Żołnierze, Arystokraci.

Ofensywa: Te pakiety układane są z myślą o agresji względem przeciwnika, szczególnie w postaci zadawania obrażeń.

Kilka przykładów: Krwawienie, Blokowanie, Nagroda, Trucizna, Ofensywa.

Kombo: Te pakiety są w większym stopniu dobierane ręcznie, mają wielką wartość i są w dużej mierze niezależne od innych. Jest to najrzadsza kategoria – gracze nie powinni oczekiwać, że uda się im zbudować talię wyłącznie z nich.

Kilka przykładów: Potrójny Kambi, 3 losowych Geraltów, Staruchy, Dulla i Zaklinacz Słów.

Obrona: Te pakiety są nastawione na utrzymanie jednostek gracza przy życiu. UWAGA: w tej chwili system nie pozwala graczom na uzyskanie w drafcie więcej niż jednej jednostki o statusie Obrońcy, chociaż to potencjalnie może się zmienić.

Kilka przykładów: Sukrus, Tarcza, Pancerz, Wzmacnianie, Obrońcy.

Wartość: W tych pakietach chodzi o generowanie punktów.

Kilka przykładów: Wzmocnienia wstępne (wzmocnienie talii i ręki), Duża siła, Rój, Wybrańcy Ognia, Kapitał.

Specjalne: Te pakiety koncentrują się na kartach specjalnych i są podzielone na odpowiednie kategorie. Zawierają też specjalnych tutorów.

Kilka przykładów: Natura, Organiczne, Alchemia, Rejza, Zbrodnie, Taktyki, Działania Wojenne, Inne.

Uszczuplanie: Te pakiety służą do wzywania kart z talii i są w większości układane ręcznie. Na przykład pakiet Niebieskie Pasy daje graczowi szansę otrzymania Roche: Bezlitosnego jako pierwszej karty, a potencjalnie także Niebieskich Pasów w ramach kombinacji.

Kilka przykładów: Mocarz Hajdawera, Mglak, Brygada Impera, Niebieskie Pasy, Tarczowniczki.

W chwili pisania tego tekstu mamy 79 nazwanych pakietów i 8 kategorii, z których są wybierane. Większość z tych pakietów generuje niezliczone kombinacje kart. Planujemy też dodawanie nowych pakietów i usuwanie istniejących z upływem czasu. Zasadniczo oznacza to, że pakiety oferowane w drafcie i tworzone w nim talie będą się w dużym stopniu różnić.

Oprócz tego, z nielicznymi wyjątkami, na każde miejsce w pakiecie może trafić jedna z 8 skonfigurowanych kart.

----------- Karty podstawowe i umiejętności dowódców -----------

Z czasem zamierzamy dodać do Trybu Draftu specjalnie zmodyfikowane umiejętności dowódców, ale najpierw chcemy się przekonać, jak draft będzie ewoluować w trakcie otwartej bety. To powiedziawszy, jesteśmy przekonani, że każda frakcja posiada co najmniej 4 umiejętności dowódców, które całkiem nieźle pasują do Trybu Draftu.

W czasie draftu gracz otrzyma do wyboru 3 złote karty, które nazywamy kartami podstawowymi. Nie są one dostępne w żadnym z pakietów, które będą oferowane po nich, więc można je zdobyć tylko w ten sposób.

Przykładami kart podstawowych są karty ewoluujące albo Scenariusze. Nie są one jednak ograniczone do kart legendarnych i chociaż może się wydawać, że nie wszystkie są sobie równe, każda z nich reprezentuje coś ważnego. Każda karta podstawowa oznacza wyraźną zmianę wyważenia i pakietów dostępnych przez resztę draftu, tak że prawdopodobieństwo uzyskania silnej synergii z tą kartą w ostatecznej talii staje się całkiem duże.

Zarówno w wypadku umiejętności dowódcy, jak i kart podstawowych ich frakcja będzie w drafcie pełnić funkcję podobną do kategorii pakietów. To oznacza, że gracze nigdy nie zobaczą w czasie draftu 2 umiejętności dowódców ani 2 kart podstawowych z tej samej frakcji. Mamy nadzieję, że dzięki temu tworzone talie pozostaną różnorodne.

----------- Pełny przebieg draftu -----------

Przedstawmy wreszcie ostateczną kolejność:

Umiejętność dowódcy -> karta podstawowa -> 8 pakietów po 3 karty -> Manewr Bojowy.

W celu zmaksymalizowania wpływu umiejętności dowódcy i kart podstawowych na draft gracz będzie wybierał je jako pierwsze.

----------- Uwagi końcowe -----------

Pozostało jeszcze wiele rzeczy, które chcemy zrobić w Trybie Draftu. Z wielką chęcią dodalibyśmy jakiś system postępów, może w postaci MMR, żeby dać graczom dodatkową zachętę do osiągania dobrych wyników w tym trybie. Zastanawiamy się też nad sposobami modyfikowania talii z biegiem gry, najprawdopodobniej po rozegraniu nią jednego meczu.

Rozważamy też wprowadzenie w drafcie ograniczeń w postaci “okresu regeneracji”, który uniemożliwi graczom szybkie powtarzanie draftu w celu zwiększenia szans na uzyskanie najlepszej możliwej talii. Mamy nadzieję, że gracze nie będą już mieli ochoty tego robić po prostu dlatego, że w przeszłość odejdą talie tak złe, że nie warto w ogóle zaczynać z nimi gry.

Zamierzamy dalej pracować nad logiką draftu, żeby nie stracił świeżości, i liczymy na to, że w ten sposób uzyskamy nowy sposób na dobrą zabawę w GWINCIE dla nowych i dotychczasowych graczy.
 

Lexor

Forum veteran
Nie mam w tej chiwli czasu na przeczytanie całości, ale dwie rzeczy:
Wasze komentarze po pierwszej zapowiedzi przekonały nas, by pozostawić Arenę w grze do momentu uruchomienia bety nowego trybu.
IMHO to najważniejsze zdanie w tej informacji. Brakuje tu tylko podania jakiegoś terminu "minimalnego" ("przynajmniej do").

Przyglądając się bliżej trybowi Areny zidentyfikowaliśmy kilka problemów:

Nieprzyjazny dla casualowych graczy

Uważamy, że rozgrywka rankingowa / na Pro Rank to najlepsze miejsce na rywalizację w GWINCIE, więc oparcie na niej dodatkowego trybu gry to zmarnowana okazja. Odnieśliśmy też wrażenie, że dodatkowa kara za przegranie meczu, szczególnie dla nowszych graczy, wzmacniała obawy związane z grą, a w tym trybie nie chcieliśmy takiej dodatkowej presji.
Nie zgodzę się z tą "nieprzyjaźnością". Owszem, trzeba było zapłacić, ale:
- casualowy gracz nie był narażony na granie vs metatalie
- każda gra przynosiła coś ciekawego zamiast "standardowych zagrywek"
- "nowy" gracz miał dostęp do pełnej kolekcji kart, a nie do tylko tych które sam posiadał
 
Brzmi ciekawie, nie jestem pewien co sądzę o braku nagród i darmowych wejściach... Czekam na informację o fazie beta, z chęcią stestuję w praktyce. I ważne pytanie - ile gier maksymalnie można grać niezmienioną talią? Limit być musi by nie zdominowały draftu tylko idealne talie.

P.S. Jakiś błąd się chyba wkradł w tłumaczeniu:
Kilka przykładów: Mocarz Hajdawera,
 
Zgodnie z trendami w branży, nasz tryb Areny wymagał kupna biletu, aby móc wziąć w nim udział, oraz zawierał system nagród uzależnionych od wyniku, które potencjalnie mogły zrekompensować koszt wstępu. W związku z tym, do niedawna, Arena oderwana była od standardowych mechanizmów postępów. Uważamy, że dla graczy, którzy normalnie woleliby rozgrywkę na Arenie, stwarzało to niepotrzebną barierę i zmuszało do gry w trybach ze skonstruowaną talią.

Dlatego też w naszym nowym Trybie Draftu nie będzie opłat wstępu. W rezultacie początkowo nie będzie też systemu nagród zależnych od wyniku. To ostatnie możecie uznać za zaletę lub wadę, ale mamy nadzieję, że uszanujecie powód, dla którego wybraliśmy ten kierunek, a także to, że w obecnej sytuacji było to najlepsze rozwiązanie.
Brak nagród uważam za błąd. Wejściówka na arenę kosztuje 150. Nawet jak przegramy wszystkie 3 gry to mamy beczkę + 25 złota. W przypadku wygranej mamy gwarantowaną złotą kartę + około 400 złota, ewentualnie pył i skrawki. To oznacza że przegrana na arenie (wszystkie 3 gry z rzędu) kosztuje tylko 25 złota. Co nie jest moim zdaniem zbyt wielką stratą. Możnaby wprowadzić taką samą zasadę w Trybie Draftu. Brak nagród może zniechęcać początkowych graczy, którzy dopiero uczą się gry, bo poniekąd są zmuszeni grać rankedy żeby farmić złoto i kupować beczki. Doświadczeni gracze używali areny jako odskoczni od mety i możliwość zdobycia dodatkowych surowców.
Jeszcze pytanie co to znaczy że "początkowo nie będzie systemu nagród". Oznacza to że zostanie on wprowadzony później, ale razem z biletem wstępu czy mamy bezpłatny wstęp i tylko możemy zyskać?
 

Guest 4417631

Guest
Witam.
Jako gracz, który powrócił do gwinta gdy trafił na androida (wczesniej grałem w betę) bardzo polubiłem arenę, która była dla mnie ciekawym sposobem na "zarobienie" złota, dobrze się bawiąc i szybkie uzupełnianie kolekcji kart. Szkoda, że nie będzie możliwości na zdobycie nagród po udanym przebiegu draftu. Poza tą kwestią tryb Draftu brzmi dla mnie bardzo obiecująco, cieszę się też ze postanowiono zostawić arenę, duży plus dla twórców.
 

Solan7

Forum veteran
Przeczytałem wszystko i brzmi to bardzo obiecująco, mam nadzieję że beta wystartuje niebawem :)
Co by nie mówić o starej, dobrej Arenie, trochę się rzeczywiście zestarzała i często potrafiła sprawiać więcej problemów niż przyjemności z grania. Mnóstwo graczy nadal uwielbia Arenę, ale myślę że Draft będzie czymś świeżym, może nawet ciekawszym, a z pewnością lepiej i solidniej zaprojektowanym. Jestem pod wrażeniem opisu Draftu i działających w nim algorytmów... Ciekawe jak to będzie się sprawdzało w praktyce ;)
 

luk757

Forum veteran
Cieszą mnie bardzo 2 rzeczy, o których jest mowa w powyższym opisie:
a) "W nowym Trybie Draftu dokonane już wybory mają wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych kart na kolejnych etapach. "
b) "Rozważamy też wprowadzenie w drafcie ograniczeń w postaci “okresu regeneracji”, który uniemożliwi graczom szybkie powtarzanie draftu w celu zwiększenia szans na uzyskanie najlepszej możliwej talii. Mamy nadzieję, że gracze nie będą już mieli ochoty tego robić po prostu dlatego, że w przeszłość odejdą talie tak złe, że nie warto w ogóle zaczynać z nimi gry. "

To były/są dla mnie osobiście kluczowe sprawy, które decydowały w największym stopniu, że aren nie grałem praktycznie w ogóle. Świadomość, że ludzie bawili się w zrywanie kontraktów tyko po to żeby mieć lepsze talie co łączyło się oczywiście z podpunktem a) zniechęcało mnie do jakiegokolwiek podejścia do Areny.

Mam małe wątpliwości co do tego:
- "Zawartość tych pakietów kart będzie układana ręcznie i nie wszystkie karty dostępne w GWINCIE się w nich znajdą. Pomijając fakt, że pochłonie to trochę czasu, przynajmniej na początku, da nam to większą kontrolę nad procesem układania talii i pozwoli nam wprowadzać i usuwać zawartość do Trybu Draftu według uznania."

Po pierwsze dochodzi tu kwestia ocenna co może rodzić wątpliwości czy karta jest dobrze przyporządkowana, po drugie co chyba ważniejsze szykuję się przy tym sporo roboty dla Redów żeby to ogarniać na bieżąco. Jednak Arena nie potrzebowała takiej "opieki".

Koniec końców zmiany były bardzo potrzebne i zapowiadają się dobrze.
 
Pomysł ogólnie fajny i wygląda sensownie, arena faktycznie trochę się zestarzała. Co do wpisowego i nagród, według mnie nie ma potrzeby ich likwidacji, prawda jest taka, że i tak nie ma na co wydawać złota. Jeżeli nowe osoby faktycznie mają problem z zasobami, to można by wprowadzić jakieś ulgi/gratisy w zależności od zdobytej rangi czy kart w kolekcji albo coś w stylu x draftów dziennie/tygodniowo jest za darmo.

Pamiętajcie tylko, żeby zrobić też porządek z arenowymi kontraktami :D.
 
W czasie draftu gracz otrzyma do wyboru 3 złote karty, które nazywamy kartami podstawowymi. Nie są one dostępne w żadnym z pakietów, które będą oferowane po nich, więc można je zdobyć tylko w ten sposób.

Przykładami kart podstawowych są karty ewoluujące albo Scenariusze. Nie są one jednak ograniczone do kart legendarnych i chociaż może się wydawać, że nie wszystkie są sobie równe, każda z nich reprezentuje coś ważnego. Każda karta podstawowa oznacza wyraźną zmianę wyważenia i pakietów dostępnych przez resztę draftu, tak że prawdopodobieństwo uzyskania silnej synergii z tą kartą w ostatecznej talii staje się całkiem duże.

Szczerze mówiąc nie wiem co o tym myśleć. Osobiście areny gram rzadko w związku z brakiem czasu wolę sobie zagrać kilka szybkich rankedów lub sezonówek. Wiem jednak że dla sporej grupy graczy jest ona odskocznią od mety. Tutaj właśnie pojawiają się moje obawy. Większość talii metowych opiera się właśnie na scenariuszach i zmieniających się legendach a to właśnie te karty bedą miały bardzo duży wpływ na to jakie pakiety kart dostaniemy. Rozumiem że ma to na celu zmniejszenie chaotyczności budowy naszej talii lecz obawiam się że będziemy budować właśnie mety zawierające kilka "egzotycznych" kart z innych frakcji i kilka kart których normalnie do mety nie wsadzimy w związku z prowizją.
 
Proponowałbym zostawić starą nazwę lub dać jakąś nazwę, która jest związana ze światem wiedźmina i kojarzy się przyjemnie np. Kraina Jabłoni
 
A nie można zostawić starej dobrej areny, a nowy tryb dodać? Trzeba robić zamianę? Ja uwielbiam arenę, świetnie się na niej bawię. Kwestia układania talii jest super. Kto nie ma czasu niech wybierze inny tryb - sezonówkę czy coś. Nowsi gracze na arenie mogą poznać nowe dla nich karty to raz, a dwa, że to właśnie na arenie metodą prób i błędów mogą się nauczyć ciekawe talie składać.
No i co z kontraktami? Wiele będzie niemożliwych do wypełnienia. A np. awatar guntera był cenny, bo trzeba było na niego pośrednio kupę kasy wydać, a po zmianach?
Dlatego zostawicie w spokoju arenę, kto będzie chciał to na niej zostanie, a dołożenie draftu nie powinno być problemem. Poza tym draft na początku będzie kulał zapewne, a arena jest sprawdzona.
 
A nie można zostawić starej dobrej areny, a nowy tryb dodać? Trzeba robić zamianę?
Przypuszczam, że główny problem leży w ilości graczy - Gwint to gra multiplayer, nie ma trybu single i do gry zawsze wymagany jest przeciwnik. Biorąc pod uwagę to, że Gwint chyli się ku upadkowi poprzez to co robią z nim twórcy, starają się oni ograniczyć liczbę trybów tak aby wciąż w nich można było w rozsądnym czasie znaleźć jakiegoś przeciwnika.
 
Biorąc pod uwagę to, że Gwint chyli się ku upadkowi poprzez to co robią z nim twórcy
Nie byłbym aż takim pesymistą. Dla porównania w zamkniętej becie, a właściwie pod sam jej koniec przez ponad pół roku Redzi nie zmienili kart. Efektem tego było to że przez pół roku graliśmy na jedne i te same talie (pamiętne Rębacze Skellige i alchemia Nilfgaardu). Rzygać mi się już chciało jak cały czas widziałem alchemię. Obecnie jest lepiej, w miarę na bieżąco wprowadzane są poprawki i przez to meta nie jest stała. Ciekawe co by obecni gracze powiedzieli gdyby mieli przez pół roku jedną i tą samą metę.
Oczywiście nie jestem bezkrytyczny w stosunku do CDPR. Według moich przewidywań po "wzmocnieniu" Czarnych ta frakcja jest teraz w Tier 3 a miała solidne Tier 2. Są błędy do poprawienia, jest dużo neutralnych niegrywalnych kart do wzmocnienia. Jednakże suma sumarum porównując to co było kiedyś jest lepiej.
 
Nie byłbym aż takim pesymistą. Dla porównania w zamkniętej becie, a właściwie pod sam jej koniec przez ponad pół roku Redzi nie zmienili kart. Efektem tego było to że przez pół roku graliśmy na jedne i te same talie (pamiętne Rębacze Skellige i alchemia Nilfgaardu). Rzygać mi się już chciało jak cały czas widziałem alchemię. Obecnie jest lepiej, w miarę na bieżąco wprowadzane są poprawki i przez to meta nie jest stała. Ciekawe co by obecni gracze powiedzieli gdyby mieli przez pół roku jedną i tą samą metę.

Mamy zupełnie inne odczucia. Gram w Gwinta 'od początku', i właśnie pod koniec zamkniętej bety grało mi się najlepiej. Był dobry balans między wszystkimi frakcjami, ciekawe karty i zdolności. (Mój faworyt, potwory na syrenach i księżycu, z których nic niemal nie zostało). I nie, nie nudziło mi się, bo ludzie grali wszystkim frakcjami, nie było dominującej.

Teraz mamy większą unifikację kart, a co ciekawsze i bardziej unikalne zdolności są szybko modyfikowane, tak by miały swój odpowiednik w innych frakcjach.

Twórcy, którzy kiedyś prowadzili bardzo otwartą i przyjazną politykę wobec graczy, teraz nie raczą nawet zajrzeć na forum, a swymi decyzjami często podważają swe wcześniejsze słowa i obietnice, i rzecz, która równie irytuje, cenzurują arty, co kiedyś nie miało miejsca.

Wprowadzono punkty prowizji, co miało pomóc w lepszym balansowaniu kart, cóż z tego jednak, jeśli dużo częściej zdolności kart się modyfikuje bądź całkiem zmienia, zamiast odpowiednio podnieść/zmniejszyć prowizję, by w ten sposób balansować co lepsze/gorsze zdolności.

Gwintowi brak jednej wizji, którą drogą miałby się rozwijać, a twórcy błądząc już tyle lat, pokazuję tylko, że nic pod tym względem się raczej nie zmieni.
 
Co prawda to prawda. Wszystkie frakcje były grywalne, jednakże dominowały te 2 archetypy. A co do archetypów jeśli chodzi o Scoia'tael mamy: Taktyka Partyzancka (Przesuwanie), Precyzyjne uderzenie (Kontrola), Mahakamska kuźnia (Krasnoludy), Zew Harmonii i Czatownicza Zasadzka (Elfi Swarm) i Symbioza (Karty Natury). Powiedzmy że wszystkie wymienieni liderzy wspierają pewne archetypy, ale na co Pobudzenie ja się pytam. Chciałbym aby inne frakcje też miały tak w miarę ugruntowanych liderów jeśli chodzi o poszczególne archetypy.
Twórcy, którzy kiedyś prowadzili bardzo otwartą i przyjazną politykę wobec graczy, teraz nie raczą nawet zajrzeć na forum, a swymi decyzjami często podważają swe wcześniejsze słowa i obietnice, i rzecz, która równie irytuje, cenzurują arty, co kiedyś nie miało miejsca.
Z tym akurat się zgadzam. Nie słuchają graczy. KIedyś były otwarte beta testy, przynajmniej dla streamerów Gwinta, którzy mogli zapoznać się z mechanikami i kartami przed ich wypuszczeniem i swoje spostrzeżenia zgłosić. Obecnie nie ma to miejsca
 
Nie byłbym aż takim pesymistą. Dla porównania w zamkniętej becie, a właściwie pod sam jej koniec przez ponad pół roku Redzi nie zmienili kart.
Tu nie chodzi tylko o "monotonię", ale też o inne posunięcia, które w dużym stopniu opisał już @Reunion33. Mnie osobiście boli bardzo słaba komunikacja, psucie grafik kart premium, pozbywanie się unikalnych właściwości, a także powolne wprowadzanie coraz mniej przyjaznej nowym graczom polityki (ostatni przykład to wyrzucenie beczek zestawu startowego ze sklepu), co będzie przekładało się na uciekanie ich z gry. Mniejsza baza graczy, to mniej trybów gry by tego nie odczuwać i w konsekwencji mamy wejście Draftu zamiast Areny zamiast jedynie dodania Draftu.
 
(ostatni przykład to wyrzucenie beczek zestawu startowego ze sklepu), co będzie przekładało się na uciekanie ich z gry.
Biorąc pod uwagę np. ta ankietę to większość nie podziela Twojego zdania co do beczek.
Mniejsza baza graczy, to mniej trybów gry by tego nie odczuwać i w konsekwencji mamy wejście Draftu zamiast Areny zamiast jedynie dodania Draftu.
Draft to tryb, który ma pełnić taką samą funkcję mniej więcej jak Arena, można to traktować po prostu jako update areny z nową nazwą stąd nie ma sensu jej zostawiać. Jasne komuś mogą się podobać bardziej stare zasady tak samo jak komuś mogła się bardziej podobać beta...
 
Biorąc pod uwagę np. ta ankietę to większość nie podziela Twojego zdania co do beczek.
No cóż, jeśli o losach potencjalnych dziesiątek/setek tysięcy graczy ma ostatecznie decydować jeden ich tysiąc to może to tylko świadczyć, że twórcy pomału przyzwyczajają też i nas do tak "licznej" społeczności swojej gry. Niestety, ale nieugięte względem nacisków wszelkich opinii publicznych matematyczne liczby i rachunek prawdopodobieństwa mówią coś zupełnie innego.

Draft to tryb, który ma pełnić taką samą funkcję mniej więcej jak Arena, można to traktować po prostu jako update areny z nową nazwą stąd nie ma sensu jej zostawiać. Jasne komuś mogą się podobać bardziej stare zasady tak samo jak komuś mogła się bardziej podobać beta...
Wiele razy draftowałem w granych fizycznie grach karcianych i było to zdecydowanie bliższe Arenie. Przedstawione zasady trybu Draftu mają np. zmniejszać losowość dobieranych kart podczas gdy w normalnym drafcie to właśnie owa losowość odgrywa jedną z głównych ról.

Co do traktowania nowego trybu jako "aktualizację" i nawiązując do aktualnych wydarzeń: w tenisie mamy singla i debla, w deblu mamy w zasadzie bardzo podobne zasady do singla jednak nikt nie prosi o jego zniesienie.
 
Last edited:
A jak będzie rozwiązana kwestia kontraktów?
Jak ktoś ma "znawca areny" to mu zniknie czy się zmieni na "znawca draftu"...
 
A jak będzie rozwiązana kwestia kontraktów?
Jak ktoś ma "znawca areny" to mu zniknie czy się zmieni na "znawca draftu"...
Tytuł który już zdobyłeś pewnie zostanie. Zostanie natomiast usunięta możliwość zdobycia go (kontrakt).
 
Top Bottom