Frakcją w kampanii mógłby być Ofir. Fabuła mogłaby by być Spin-off em serca z Kamienia.

Młody Offirski książe dostaje zadanie specjalne...