Regulamin Forum

+
Status
Not open for further replies.

Vattier

CD PROJEKT RED
Regulamin Forum

Witajcie na naszym forum! Mamy nadzieję, że korzystanie z niego przyniesie Wam dużo przyjemności i będziecie się na nim dobrze bawić. Zanim jednak przejdziecie do pisania na forum, prosimy abyście poświęcili moment na zapoznanie się z zasadami, które tutaj obowiązują. Niniejsze zasady obowiązują na wszystkich stronach i podstronach Forum mieszczącego się w domenie forums.cdprojektred.com, wliczając w to Prywatne Wiadomości.

Forum, mieszczące się na forums.cdprojektred.com należy do CD PROJEKT RED (CDPR), a każdorazowe logowanie się na forums.cdprojektred.com jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. CD PROJEKT RED ani forums.cdprojektred.com nie odpowiadają za treści publikowane przez użytkowników.

Przeglądając forum znajdziesz wiele osób, które z wielką pasją będą wypowiadać własne opinie. Opinie te mogą różnić się od Twoich opinii, ale niezależnie od tych różnic miej na uwadze, aby:
 • zawsze być miłym wobec innych i okazywać im szacunek
 • pisać na temat
 • pisać w języku obowiązującym na danym forum
 • starać się aby treść postów była czytelna i zrozumiała dla innych użytkowników
 • oznaczać wątki zawierające wrażliwe treści i ukrywać zrzuty ekranu zawierające rażące treści pod spoilerami
 • nie obrażać innych i nie obrażać się na innych
 • zachowywać kulturę wypowiedzi i unikać używania wulgaryzmów

W szczególności zabronione jest:
 • umieszczanie jakichkolwiek ofert lub reklam w postach na forum
 • spamowanie i umieszczanie postów pozbawionych merytorycznej treści
 • wyśmiewanie innych użytkowników, dodawanie treści, które obrażają inne osoby lub grupy społeczne; szeroko pojęte psucie zabawy innym
 • umieszczanie treści pornograficznych
 • pisanie na tematy polityczne, religijne i inne kwestie światopoglądowe; wyjątkiem są dyskusje na tematy związane ze światami przedstawianymi w produktach CDPR
 • publiczne kwestionowanie i dyskutowanie o decyzjach moderacji; wszelkie dyskusje na temat moderacji należy prowadzić poprzez Prywatne Wiadomości
 • jednoczesne korzystanie z wielu kont użytkownika na Forum lub zakładanie nowych kont w celu obejścia nałożonych kar
 • podszywanie się pod moderatora forum lub pracownika CDPR
 • propagowanie, chwalenie się lub deklarowanie zamiaru naruszania praw autorskich
 • wstawianie lub dyskutowanie o niepublikowanych materiałach pochodzących z produktów CDPR lub o innych informacjach/treściach pochodzących z wycieków lub wydobytych bez zgody CDPR
Naruszenie tych zasad może skutkować:
 • usunięciem lub edycją postów
 • pisemnym upomnieniem
 • permanentnym ostrzeżeniem na profilu użytkownika
 • czasowym bądź permanentnym zakazem wstępu na Forum [forums.cdprojektred.com]

Dodatkowo na forums.cdprojektred.com zakazane są wszelkie działania sprzeczne z obowiązującym prawem. W szczególności odnosi się to do:
 • przyczyniania się do naruszania lub propagowania naruszania praw autorskich; wszelkie przyznawanie się do piractwa będzie skutkowało natychmiastowym, czasowym banem
 • propagowania spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 • publikowania treści pornograficznych, seksistowskich, rasistowskich i wszelkich innych materiałów dyskryminujących lub znieważających osoby lub grupy społeczne
 • obrażania użytkowników forums.cdprojektred.com i innych osób
 • ujawniania prywatnej korespondencji bez zgody autora lub danych osobowych innych użytkowników bez ich zgody
Wobec Użytkownika, który dopuści się jednego lub kilku wyżej wymienionych naruszeń, mogą zostać podjęte następujące działania:
 • usunięcie lub edycja postów
 • nałożenie permanentnego ostrzeżenia na profil użytkownika
 • nałożenie czasowego bądź permanentnego zakazu wstępu na Forum [forums.cdprojektred.com]
 • zgłoszenie adresu e-mail i IP Użytkownika stosownym władzom

Jeżeli zauważysz post łamiący regulamin, zgłoś go do moderacji używając funkcji “raportuj”. Prosimy o nie wyręczanie moderatorów/administratorów w zaprowadzaniu porządku na forum. Nadużywanie tego systemu i używanie go niezgodnie z jego przeznaczeniem będzie traktowane jako “spamowanie” i może być podstawą do nałożenia kar.

W przypadkach, kiedy użytkownik narusza postanowienia Regulaminu Forum, moderator lub administrator Forum ma prawo ukarać takiego użytkownika za pomocą dostępnych na Forum narzędzi, do usunięcia konta użytkownika na Forum włącznie. Moderatorzy mogą egzekwować postanowienia niniejszego Regulaminu nie tylko w treści zawartej w publicznych postach, ale na całości Forum. Jeżeli zaistnieje potrzeba ukarania użytkownika/ów, każdy użytkownik będzie indywidualnie informowany o dotyczącej go decyzji. Decyzje można omawiać tylko poprzez Prywatne Wiadomości z moderatorami. Decyzje nie będą omawiane publicznie ani z użytkownikami, których nie dotyczą. Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat decyzji która Ciebie dotyczy lub jeżeli nie rozumiesz decyzji podjętej wobec Ciebie - prosimy, skontaktuj się z moderatorami. Pamiętaj, że wszelkie opinie moderatorów i administratorów Forum mają charakter prywatny. Nie należy traktować ich jako oficjalnego stanowiska CD PROJEKT RED.

W sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem należy stosować się do/zaakceptować decyzję moderatora lub administratora Forum. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do moderatorów i administratorów Forum, którzy kierują się szeroko pojętymi zasadami współżycia społeczności internetowych oraz założeniem dobrej wiary użytkowników. Oficjalna korespondencja z jednym z moderatorów lub administratorów Forum jest traktowana jako korespondencja z całym moderatorium. Wulgarna lub agresywna postawa wobec moderatorów i administratorów Forum w oficjalnej korespondencji może być podstawą do zwiększenia istniejących kar lub nałożenia nowych.

Wszelkie skargi na moderatorów i administratorów Forum lub odwołania od ich decyzji rozpatrywane są przez CD PROJEKT RED w osobie Community Managera @Vattier. Odwołania i skargi mogą być wysyłane tylko poprzez prywatne wiadomości lub e-maile ( ban.appeals@cdprojektred.com ). W przeciwnym wypadku uważane będą za niebyłe.

Ostatnia uwaga: pamiętaj, że do korzystania z forum stosuje się warunki Umowy użytkownika CD PROJEKT RED.


Moderatorzy forum:
@undomiel9
@zi3lona
@Nars
@HuntMocy
@PATROL
@Szincza
@Yakin
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top Bottom